Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eğitim Programları

Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) farkındalığının artması ve uygulamaların yaygınlaşması konusunda çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi, KSS’nin tüm alanlarını kapsayacak şekilde iş dünyasını özel KSS programları ile buluşturuyor.

KSS Eğitim Programları işletmelerin sosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmeleri amacı ile KSS Stratejilerini oluşturmalarını ve raporlama yapmalarını hedeflemektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hafta Sonu Eğitimleri

Kadir Has Üniversitesi ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ bünyesinde 27 Mart – 29 Mayıs 2010 tarihlerinde her hafta sonu 13:00 – 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Hafta Sonu Eğitimleri’ programı başvuruları açıldı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sertifika Programı

Kurum ve kuruluşların KSS ile ilgili alanlarda farkındalığının artması, öğrendikleri bilgileri iş yapış biçimlerinin bir parçası haline gelecek biçimde özümseyebilmeleri amacıyla geliştirilen KSS eğitimleri aşağıdaki başlıkları içermektedir:
KSS Stratejisi, KSS Yönetimi,  KSS Politikası, Performans alanları, Çalışanlar ve KSS, Sistemler, Süreçler, Hedefler, Raporlama, Performans denetimi, Paydaş katılımı

KSS Öğrenci Eğitim Programı

Kadir Has Üniversitesi ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında yetkin bireylerin yetiştirilmesi amacı ile 2008-2009 öğretim yılında KSS Öğrenci Eğitim Programını düzenledi.

İleri Düzey KSS Öğrenci Eğitimleri

Kadir Has Üniversitesi ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi’ kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaşması ve geleceğin genç KSS liderlerinin yetiştirilmesi amacı ile her yıl Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine yönelik KSS Eğitim Programları hazırlamaktadır.