Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kadir Has Üniversitesi (KHAS), kurucusu merhum Kadir Has’ın yolunda ilerleyerek, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarını farklı bakış açıları geliştirerek, yönetim süreçlerinin her aşamasına dahil etmeye çalışmaktadır.

Faaliyetlerinde sosyal, çevresel ve etik değerleri temel alan yönetim stratejilerini benimseyen; bu stratejiler doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve idari kadrosuyla birlikte sorumluluk üstlenen ve gönüllülük temelinde öncü çözümler üreten bir üniversite olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’nin ilk sivil toplum, üniversite ve iş dünyası işbirliğini oluşturan "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi" Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (TKSSD) işbirliğinde 2008 yılında kurulmuştur.

Amacımız
"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi" eğitim, uygulama, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ile sürdürülebilir kalkınma kapsamında Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarının yaygınlaştırılması, gündeme çekilmesi ve geleceğin KSS önderlerinin yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur.

Hedeflerimiz
TKSSD’nin sosyal ve KSS ağları aracılığı ile sahip olduğu ilişkileri, KSS kapasitesini, uzman kadrosu ve uluslararası işbirlikleri KHAS’ın akademik donanımı, uzman akademik kadrosu, uzun yıllara dayanan hayırseverlik deneyimi ve bilimsel ortamı ile birleştiren ‘HAS KSS Akademisi’ aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir:

 • Türkiye’de önemli bir sivil toplum ve üniversite işbirliği gerçekleştirilmesi
 • “Has KSS Akademisi Projesi” ile Kadir Has’ın hayırseverliğinin bir çıktısı olan Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’nin hayırseverlikten Kurumsal Sosyal Sorumluluğa dönüşmesini sağlaması.
 • KHÜ öğrencileri kapsamlı bir KSS ağına dâhil olacak, güncel uluslararası KSS konularını takip etmesi, sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi, şirketlerde KSS konusunda staj imkanı sağlanması.
 • Şirketler ve sivil toplum kuruluşları için güvenilir, araştırmacı, güncel gelişmeleri yansıtan referans bir KSS Merkezi oluşturulması.
 • KSS konularında paneller, seminerler, eğitimler, zirveler ve münazaralar ile sürekli Türkiye’nin gündeminde tutulması.
 • Şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının KHÜ’yü “Has KSS Akademisi” aracılığı ile KSS’nin merkezi haline getirmesi ve KSS projeleri uygulanması ile KSS Kütüphanesi kurulması ve KSS literatürünün oluşturulması sağlanması.

KHAS KSS Akademisi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) konusunda uluslararası uzmanların ve kurumların desteği ile eğitim, danışmanlık, uygulama ve araştırma akademisi olarak faaliyet gösterecektir.

Bu doğrultuda üniversitenin uyguladığı faaliyetler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • KSS Dersleri
 • Komşuluk Hakkı Projesi
 • İşim Kampüs'te
 • Çevre Uygulamaları
 • Diğer Projeler
 • KSS Eğitimleri
 • KSS Etkinlikleri

Kadir Has Üniversitesi'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı için tıklayınız.

Kadir Has Üniversitesi'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu için tıklayınız.KHAS Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi,
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliği ile kurulmuştur.