CF257 Digital Content Production

Yüz milyarca web sayfasının bulunduğu internette en önemli şey içerik. Bu derste farklı medya araçları kullanarak farklı biçimlerde içerik üretimi  yapılmaktadır ve her içeriğin kendine özgü biçimleri tartışılmaktadır.

NM 301 Digital Content Managment

Büyük veri kavramının ortaya koyduğu inetrentteki bilgi çokluğunda yaptığınız içeriğin doğru noktaya ulaşmasını ve içeriğin güncel tutulmasını sağlayacak yöntemlerin tartışıldıği bir ders.

NM 214 Online Journalism

Gelişen teknolojinin medya ve gazetecilğe etkisi büyük oldu. Yeni ekipmanlarla herkes haber üretebilir konuma geldi. Yeni iletişim araçlarıyla günün her saatinde herkes haber yapabilir. Bu karmaşık ortamda doğru  habercilik nasıl yapılır, haber etiği nasıl sağlanır, bu ders bunları öğretmektedir.

PR 317 Global Mediascapes

Yazılı basından radyoya ve TV'ye, mobil ve internete kadar iletişim araçlarının ve mecralarının tartışıldığı bir derstir. Bu derste her mecranın kendine özgü içerik biçimleri irdelenmektedir.

CF 343: YENİ MEDYA: İNTERNET VE MOBİL İLETİŞİM

Geçtiğimiz 15 yıl içinde bilgi ve iletişim sektörlerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler, medya sektöründe de radikal değişikliklere yol açtı. Yeni Medya adıyla da anılan söz konusu konsept, bir yandan medyanın kendi bünyesindeki iş süreçlerinde değişikliklere yol açarken, diğer yandan kendisi de bağımsız bir iletişim platformu olarak vücuda geldi. Son yıllarda giderek büyüyen yeni medya sektörü, internet, interaktif TV, mobil iletişim gibi tüm online ve interaktif platformları içermekte... Bu dersin sonunda, öğrenciler; Yeni Medyaya ilişkin genel bilgi sahibi olacaklar, Yeni Medyanın sosyal, teknolojik, politik, kültürel ve yasal etkilerini öğrenecekler, çeşitli Yeni Medya vakalarını dinleyecekler, Yeni Medya’nın geleceği hakkında bilgilenecekler.

RC 444: YENİ MEDYA VE TV YAYINCILIĞI

Geçtiğimiz 15 yıl içinde bilgi ve iletişim sektörlerinde meydana gelen teknolojik gelişmeler, medya sektöründe de radikal değişikliklere yol açtı. Yeni Medya adıyla da anılan sözkonusu konsept, bir yandan medyanın kendi bünyesindeki iş süreçlerinde değişikliklere yol açarken, diğer yandan kendisi de bağımsız bir iletişim platformu olarak vücuda geldi. Yeni Medya’nın ortaya çıkışı görsel-işitsel yayıncılığı da büyük ölçüde etkilemekte ve adeta bir dönüşüme zorlamakta. Bu dersin sonunda öğrenciler Yeni Medya’ya ilişkin genel bilgi sahibi olacaklar ve Yeni Medya’nın Radyo-TV yayıncılığına etkilerini ve Yeni Medya’yla birlikte ortaya çıkan değişik biçimve formatları öğrenecekler.

CF 407:  MEDYADA ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜNDEM

Ulusal ve uluslararası gündemin önemli konularını ele alıp bunların medyada nasıl yer bulduğu araştırılır ve yorumlanır. Medyanın konuları ele alış biçimi karşılaştırılarak yorumlanmaya çalışılır. İki temel soru var; medyanın ulusal ve uluslar arası gelişmelerdeki etkisi nedir? Medya bu gelişmelerden nasıl etkilenmektedir? Derste ayrıca klasik medyanın, yani televizyon, gazete ve radyonun nasıl çalıştığı, haber müdüründen muhabirine, editöründen kameramanına kadar nasıl haber yapıldığı da aktarılır. Bunun yanında, yeni medyanın, yani internet ve mobil endüstrinin çalışma dinamikleri ve koşulları da ele alınır. Dersin amacı, öğrencileri klasik ve yeni medyalarda yer alan haberlere daha bilinçli, daha sorgulayıcı ve analitik bakabilmelerini sağlamaktır.

RC 341: TELEVİZYON HABERCİLİĞİ

Derste bir televizyonun haber departmanının ya da bir haber kanalının nasıl çalıştığı, kimlerin ne görevlerde bulunduğu aktarılmaktadır. Televizyon haberciliğinin ne şekilde yapıldığı, haber dosyalarının, bülten ve kuşak haberlerinin, belgesel haber programlarının nasıl hazırlandığı anlatılmaktadır. Ders uygulama ağırlıklıdır. Öğrencilerden ödev olarak çeşitli program taslakları ve haber örnekleri hazırlamaları istenmektedir.

PR 201: HABER VE HABER YAZIMI

Gazete, dergi, televizyon, radyo, internet ve mobil mecralarda haber yazım kuralları nelerdir? Hangi mecraya göre nasıl haber yazmak gerekir? Haberin ve muhabirliğin evrensel prensiplerine sabit kalmak kaydıyla farklı mecralardaki haber örnekleri incelenerek, haber ve haber yazımımın belli başlı kuralları öğrencilere aktarılmaktadır. Mithat Bereket’in yıllar içinde edindiği habercilik tecrübeleri de öğrencilerle paylaşılmaktadır.

RC 241 TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI

Bu dersin amacı, televizyon yapımcılığının temellerini anlatmaktır. Televizyonda yayınlanmak için bir programın A’dan Z’ye nasıl hazırlandığını, temelde yer alan tüm yapım süreçlerini, çalışan ekipleri, öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir.

RC 342 TELEVİZYON PROGRAMLARI- FORMATLAR VE TÜRLER

Bu dersin amacı, Televizyon endüstrisinde geçerli olan yapım türleri ve formatları hakkında detaylı bilgiler vermek ve öğrencilerin bu çerçevede diledikleri bir prodüksiyonu ekip olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

RC 435 TELEVİZYON YAYINCILIĞI

Dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik bu dersin temel amacı, öğrencileri, TV-Medya sektöründe iş olanaklarından yararlanabilmeleri için gereksinim duyacakları bilgi ve yetenekleri, kapsamlı ve geniş bir biçimde öğrencilere aktarmaktır.

KAMERA WORKSHOP

Radyo Televizyon Sinema 1. sınıf öğrencilerine kamera, ışık ve ses ile ilgili malzemelerin doğru kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler verilmektedir. Çekimlerde, öğrencilerin dikkat etmeleri gereken önemli konular, pratik çalışmalar eşliğinde anlatılmaktadır. Kısa film, belgesel, haber, haber program, klip ve reklam filmleri çalışmalarında öğrencilerin ses,ışık malzemelerini ve kamerayı nasıl kullanmaları gerektiği uygulamalarla anlatılmaktadır.