Öğrenci İşleri

Öğrencileri tüm akademik program, idari konular ve işleyiş ile ilgili bilgilendirir. Öğrencilere ait dilekçeler, itirazlar, sınav sonuçları duyurular ve SPARKS ve Blackboard ile ilgili tüm sorunlara destek verip, yardımcı olmaya çalışır. Öğrenci İşleri Ofisi, Yabancı Diller Yüksekokulu binasında ikinci kattadır.

 

Bilgi İşlem Destek Birimi

Dersliklerdeki sabit teknik altyapının bakım ve onarımını yapar; kurumumuz bünyesinde öğrenci ve çalışanlarımıza ücretsiz olarak sunulan İnternet hizmetinin sürekliliğini temin eder. Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde akademik kadromuzun kullanacakları bilgisayar, projektör, hoparlör gibi teknik ekipmanları tedarik eder. Öğrencilerin tüm şifre işlemleriyle ilgilenir. Bilgi İşlem Ofisi, Yabancı Diller Yüksekokulu binasında üçüncü kattadır.

 

Web ve Sosyal Medya Koordinatörlüğü

Hazırlık programına ait aşağıdaki hesapların etkili bir biçimde kullanımından ve idaresinden sorumludur.

- Kurumsal Web Sitesi:                  prep.khas.edu.tr

- Blackboard Portalı:                      khas.blackboard.com

- Kurumsal Facebook Sayfası:      facebook.com/prep.khas

- Kurumsal Instagram Hesabı:       instagram.com/khasprep

- Kurumsal Twitter Hesabı:            twitter.com/khasprep

- Kurumsal Youtube Kanalı:           youtube.com/user/KhasPrepSchool

 

Eğitim Teknolojileri Birimi (ETU)

Aktif olarak kullanılan online platformun (MyLab) ve alternatif online öğrenme platformlarının kullanımını teşvik eder ve sürdürülebilirliğini sağlar. Öğrencilerin, öğrenme hedeflerine ulaşmaları için öğretim görevlilerine destek verir ve öğrenci performansını takip etmeleri konusunda düzenli bilgilendirmeler yapar.