Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı, Bahçelievler Kampüsü'nde uygulanmaktadır. Kampüs binasının sunduğu kurumsal ve fiziki olanaklar aşağıdaki şekildedir.

İdare

Üniversitemizde Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı bir akademik birim olan İngilizce Hazırlık Okulumuzun idaresi müdür, müdür yardımcıları ve öğrenci işleri sorumlusu tarafından yürütülür. İdaremiz, akademik programın aksamadan sürdürülmesi ve öğrencilerimizin İngilizce eğitimlerini başarıyla tamamlamaları için şu çalışmaları yürütür:

 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için birimler arası koordinasyonu sağlar.
 • Akademik kadronun verimli bir şekilde çalışmasını mümkün kılacak maddî ve manevî ortamı temin eder.
 • Hazırlık Okulumuzla, Rektörlük makamı başta olmak üzere, üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik ve idari birimler arasındaki iletişim ve koordinasyonu yürütür.
İdare ve okutmanların çalışma odaları 4'üncü kattadır. Öğrenci İşleri Ofisi 2'nci katta bulunmaktadır.

 

Ölçme - Değerlendirme ve Müfredat Birimi (CTU)

İngilizce Hazırlık Okulu’nun müfredatı ve ölçme- değerlendirmesinden sorumlu birimdir.

 • Bir akademik yıl içindeki tüm sınavlarının planlanmasından, yazılmasından, yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.
 • Okutmanlarla koordineli çalışarak nesnel, güvenilir ve geçerliliği yüksek sınavlar hazırlar.
 • Öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen ‘portfolio’ sistemini uygular.
 • Eğitim-öğretim yılı boyunca İngilizce hazırlık programının müfredatının hazırlanması ve geliştirilmesinden sorumludur.
 • Hazırlık Okulu müfredatı içerisinde kullanılmasına karar verilen kitapları inceler ve eğitim felsefemizi göz önünde bulundurarak müfredatı tamamlayacak materyalleri planlar ve geliştirir.
 • İdare ve okutmanlarla koordineli olarak çalışarak öğrenci ihtiyaçlarını saptar, müfredatın felsefe ve amaçlarını göz önünde bulundurarak bu ihtiyaçları giderecek materyallerin geliştirilmesini sağlar .

CTU Ofisi 4'üncü katta yer almaktadır.

 

Öğrenci İşleri

Öğrencilere akademik ve idari konularda gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yaparak öğrencilerin sorularına ve sorunlarına cevap alabileceği birimimizdir:

 • Hazırlık Okulu Yönergesi, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Hazırlık Okulu Eğitimi hakkında öğrencilere bilgi aktarımını sağlar. Öğrencilerin gelişimlerini hızlandırmak ve ilerleyebilmelerini sağlayabilmek için gerekli durumlarda gerekli yönlendirmeleri yapar.
 • Öğrencilerin gelişimi konusunda bilgi almak isteyen ailelere bilgilendirme yapar.
 • Fakülteler ile Hazırlık Okulu arasındaki iletişimi sağlayarak öğrencilere yapılacak olan duyuru ve bilgi akışını sağlar.
 • Öğrencilerin sağlık raporlarının dosyalanması, belirlenen tarihlerde sınav sonuçlarının web sayfası üzerinden ilanı, maddi hata (sınav) itiraz dilekçelerinin alımı ve sonuçlarının öğrenciye bildirimini sağlar.
 • Öğrencilerin not ve devam durumlarını takip edebilecekleri Öğrenci Bilgi Sistemi ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler yapar.

Öğrenci İşleri Ofisi 2'nci katta bulunmaktadır. Öğrencilerimiz tüm işlemlerini Cibali Kadir Has Merkez Kampüs'ten de yapabilmektedirler.

 

Digital Öğrenme, Sosyal Medya ve Web Birimi

Günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen sosyal medya ortamlarında öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmak, güncel duyuru ve gelişmeleri paylaşmak, kurumumuza erişimi sürekli kılmak amacıyla İnternet ortamında çalışmalar yürütür. Kadir Has Üniversitesi’nin sosyal medya araçlarına verdiği önemi Hazırlık Okulu çalışmalarına yansıtmayı kendisine misyon edinen Sosyal Medya Birimi’nin İngilizce Okutmanı Murat Akbıyık tarafından yürütülen başlıca çalışmaları şunlardır:

 • Ders kitaplarımızın etkileşimli online aktiviteleri (MyLab) ile ilgili kayıt, teknik destek ve değerlendirme çalışmalarını yürütür.
 • Akademik Kayıt ve Bilgi Sistemi (http://sparks.khas.edu.tr)’nin Hazırlık Okulu öğrenci ve akademik personeli tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 • Kurumumuzun web sitesi (http://prep.khas.edu.tr) içeriğini ve güncellemelerini takip etmek.
 • Kurumumuzun resmi Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarını yönetir; öğrenci ve velilerin soru, görüş ve yorumlarını takip eder.
 • Akademik kadromuzun İngilizce Eğitimi alanında kişisel gelişimine katkıda bulunacak online bilgilendirme, seminer ve webiner fırsatlarını takip eder ve ilgilenenlerle paylaşır.

Sosyal Medya Birimi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında sorumlu olduğu ve yönettiği hesaplar şunlardır:

- Kurumsal Web Sitesi:                   prep.khas.edu.tr

- Akademik Kayıt ve Bilgi Sistemi:  sparks.khas.edu.tr

- Blackboard Portalı:                      khas.blackboard.com

- Kurumsal E-posta Hesapları:       khas.edu.tr/e-posta

- Kurumsal Facebook Sayfası:       facebook.com/prep.khas

- Kurumsal Twitter Hesabı:             twitter.com/KhasPrep

- Kurumsal Youtube Kanalı:           youtube.com/user/KhasPrepSchool

- MyLab Yönetim Sistemi:              mylanguageleaderlab.com /    myelt.heinle.com /    qonlinepractice.com

Sosyal Medya Ofisi 4'üncü kattadır.

 

Bina Amirliği Birimi

Şehrin merkezinde, ulaşımı kolay bir noktada yer alan okulumuzun eğitim-öğretime elverişli imkânlara kavuşması için fiziki yeterliklerinin, temizliğinin, güvenliğinin sağlanmak üzere çalışmalar yürütür. Özel güvenlik ve temizlik firmalarından deneyimli bir ekibe sahip olan Bina Amirliği Birimi’nin başlıca çalışmaları şunlardır:

 • Hazırlık Okulu Binası’nın güvenliğini, temizliğini ve fiziki-teknik altyapısını sağlar.
 • Öğrencilerin ve akademik kadromuzun eğitim-öğretim faaliyetlerini daha etkili ve verimli sürdürülebilmeleri yönünde lojistik destek verir.
 • Kurumumuzun bir bütün halinde deprem ve yangın gibi afetlere hazırlanmaları için gerekli eğitim ve tatbikatları düzenler.

Bina Amiri Ofisi 1'inci kattadır.

 

Bilgi İşlem Birimi

Eğitim teknolojilerini olabildiğince etkin bir şekilde kullanan Hazırlık Okulumuzda öğrencilerin ve akademik kadromuzun bilgisayar ve diğer teknik ekipmanlar konusundaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Bilgi İşlem Birimi, deneyimli ve yardımsever ekibiyle şu çalışmaları yürütür:

 • Derslerde ve ders dışı faaliyetlerde akademik kadromuzun kullanacakları bilgisayar, projektör, hoparlör gibi teknik ekipmanları tedarik eder.
 • Dersliklerdeki sabit teknik altyapının bakım ve onarımını yapar.
 • Kurumumuz bünyesindeki İnternet hizmetinin sürekliliğini temin eder.
 • Sosyal Medya Birimi ile koordine bir şekilde ders materyallerinin dijital ortama aktarılmasında etkin çalışmalar yürütür.

Bilgi İşlem Ofisi 3'üncü katta bulunmaktadır.

 

Mediko-Sosyal Birimi

Her ne kadar okulumuza çok yakın tam teşekküllü hastaneler bulunsa da, Hazırlık Okulumuzun öğrencileri ve personelinin gerekli durumlarda başvurarak muayene, acil tıbbî müdahale, hemşirelik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden faydalanabileceği Mediko-Sosyal Birimi’nin çalışmaları şunlardır:

 • Mesai saatlerinde ve gerekli durumlarda öğrencilerimizin ve personelimizin muayene, acil tıbbî müdahale ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetler sunar.
 • İhtiyaç durumunda reçeteler yazar veya acil durumlarda ilaç tedarik eder.

Mediko-Sosyal Birimi hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapılan görüşmelerin aksamaması için özellikle psikiyatr doktorlardan randevu alınması tavsiye edilir. Acil durumlar için hastanelere ulaşım için araç temin edilebilmektedir.

Mediko-sosyal birimi çalışmalarını 3'üncü kattaki revirde gerçekleştirmektedir.

 

Psikolojik Danışmanlık Birimi

Hazırlık Okulu binamızda 3'üncü katta bulunan Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmaları Uzman Psikolog Gizem Hancı tarafından yürütülmektedir. Birim hakkında bilgiler şunlardır:

 1. 1. Hangi konularla ilgili yardım alabilirim?

Yardım almak istediğiniz konuların okul ile ilgili olması gerekmez. Akademik, sosyal ve duygusal alanlarla ilgili kafanızı meşgul eden ve günlük yaşamınızı engelleyen bütün konular için başvurabilirsiniz. Başka bir uzmanlık alanına giren bir sıkıntıysa gerekli yönlendirme yapılır.

 1. 2. Konuştuklarımız aramızda kalacak mı?

Evet. Psikolojik danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesi ile yürütülür. Görüşmelerde paylaştıklarınız izniniz olmadan aileniz, okul idaresi ya da arkadaşlarınız gibi başka kişi ve kurumlara kesinlikle aktarılmaz. Gizlilik ilkesi ancak kendinize ya da başkalarına zarar verme durumu olduğunda kırılabilir. Konuyla ilgili kafanızda soru işaretleri varsa görüşmede detaylı bilgi alabilirsiniz.

 1. 3. Psikolojik danışmanlık süreci nasıl işler ve fayda sağlar?

Bu süreçte kişinin duygu, düşünce ve davranışları, güven ortamında uzman desteğiyle kişide farkındalık yaratmak üzere ele alınır. Kişinin tanımadığı birine, eleştirilme endişesi olmadan kendini ifade edebilmesi fayda sağlar. Psikolojik danışmanlık, kişiye akıl vermek anlamına gelmez. Kişinin kendi yapabileceklerini fark edebilmesine aracılık eder.

 1. 4. Hocalarım destek almam için yönlendirdi. Gelmek zorunda mıyım?

Bu konuda bir zorunluluğunuz kesinlikle yoktur. Bu yardımı gönüllü olarak almanız önem taşır. Ancak hocalarınız sizi yakından gözlemleyen kişiler olarak bu yönlendirmeyi yapabilir. Siz de isterseniz gelip tanışıp ihtiyacınız olup olmadığına dair son kararı kendiniz verebilirsiniz. İlk görüşmeden sonra istemediğinize karar verirseniz, devam etme zorunluluğunuz yoktur.

 1. 5. Psikolojik danışmanlık süreci ne kadar sürer ve nasıl sonlanır?

Bu sürecin ne kadar süreceği yaşanan sorunun tipine, kişinin ihtiyacına ve kişilik özelliklerine göre değişir. Herkes için geçerli olan belirli bir süre yoktur. Genellikle haftada bir gün 45 dk süreli görüşmeler şeklinde planlanır. Başvurulan soruna ilişkin yardım ihtiyacınız ortadan kalktıysa ortak bir kararla süreç sonlandırılabilir.

 1. 6. Nasıl iletişime geçebilirim?

Doğrudan odaya gelerek, e-posta ya da telefon aracılığıyla bilgi ve randevu alabilirsiniz. Herkese yeterli zamanı ayırabilmek adına görüşme öncesinde randevu almanız gerekmektedir.  Randevu tarihini ve saatini değiştirmek istediğinizde 1 gün öncesinden bildirmeniz sırada bekleyen diğer öğrencilere randevu verebilmek adına önemlidir.

E-posta: gizem.hanci@khas.edu.tr

Tel: 0212 441 47 24 Dahili: 2161

Haftanın belirli günlerinde hizmet alınabilen Psikolojik Danışmanlık Ofisi 3'üncü katta, revirin yanında yer almaktadır.

 

Kafeterya

Hazırlık Okulu binamızda 5'inci katta (terasta) yer alan kafeyerya, Robert's Coffee markasıyla hafif yiyecek ve içeceklerden oluşan menüsüyle, güvenilir ve lezzetli hizmet sunmaktadır. Ayrıca, civardaki restoran ve kafeteryalar da bulunmaktadır.